MẸO CHO NGƯỜI LÀM GIA SƯ

Giáo dục

1 .Chú ý đến những gì họ đã biết

Khi bắt đầu tìm hiểu học sinh của bạn gia sư như trung tâm gia sư tphcm, bạn cần đánh giá những gì chúng đã biết và chưa biết, để bạn bạn không lãng phí thời gian trong các buổi dạy của mình.

Hỏi học sinh xem các em thích điều gì và chúng thích gì nhất về chủ đề mà mình đang dạy.

Hãy để học sinh nói chuyện cởi mở về chủ đề và thể hiện cho bạn. Nó sẽ làm cho học sinh cảm thấy mình chủ động trong việc tìm ra những kiến thức mình còn thiếu.

MẸO CHO NGƯỜI LÀM GIA SƯ

2 .Hỏi chỗ học sinh đang cảm thấy rắc rối

Học sinh thường ý thức được điểm yếu của mình. Chúng biết những loại câu hỏi mà chúng thường xuyên bỏ lỡ trên các câu đố, hoặc những phần nào của bài giảng của lớp không có ý nghĩa gì đối với chúng.

Cho học sinh giải thích nơi chúng không hiểu và lập danh sách các khu vực đó để bạn có hướng dẫn tìm lời giải. Đây là một trong những ưu điểm của việc dạy kèm tiếng anh tại nhà so với hình thức dạy kèm đại trà.

 

3 .Làm việc cùng nhau để thiết lập các mục tiêu

Tạo ra một sự kết hợp của các mục tiêu lớn và nhỏ mà có thể đạt được trong một khoảng thời gian hợp lý.

Ví dụ, một học sinh có thể không thể mang lại một điểm số toán cao trong vòng một tháng, nhưng ba tháng sẽ là một mục tiêu tốt để cải thiện.

Các mục tiêu nhỏ nên được đặt cho ngắn hạn: sinh viên sẽ viết một bản tóm tắt 150 từ của một nguồn chính cho một bài báo nghiên cứu sắp tới vào cuối của phiên họp.

Viết ra các mục tiêu trên một tờ giấy và để học sinh theo dõi nó. Đưa chúng phụ trách “bộ theo dõi mục tiêu” cho chúng nhiều trách nhiệm hơn cho sự tiến bộ của chính học sinh.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin gia sư trực tuyến ở đây để hỗ trợ cho bạn.

MẸO CHO NGƯỜI LÀM GIA SƯ

4 .Theo dõi sự tiến bộ của học sinh

Nghề gia sư có muôn nẻo đường, trong đó người giáo viên phải tìm đường ngắn nhất cho học sinh mình. Tạo một biểu đồ cho phép bạn và học sinh của bạn đánh giá xem chúng đang thực hiện tốt như thế nào trong các buổi học tại lớp học. Biểu đồ này có thể bao gồm các mục:

  • Quiz và các điểm kiểm tra
  • Điểm lớp tổng thể
  • Thành tích của các mục tiêu bạn thiết lập cùng nhau
  • Đánh giá của bạn về nỗ lực của học sinh
  • Đánh giá của bạn về sự hiểu biết của học sinh về các khái niệm

 

Leave a Reply